ТЭНы водяные (водонагреватели)

ТЭН 100А13/4,0 Р 220 S 120152
ТЭН 220/1600 40.311 ЭВАД656
ТЭН 5 кВт латунный со штуцером ЭВПЗ-15809
ТЭН 5407-01 220/2 (БЭ-20/2)1 118
ТЭН 78А13/2,5 Р 220 S 55 1/2 для дистиллятора179
ТЭН 78А13/2,5 Р 220 S 55 18*1,5 для дистиллятора194
ТЭН № 10а 60А13/2,0 З 220 оцинкованный водонагревателя НЭ-1А200